Планините в България са изключително разнообразни. Ако им липсва нещо, то това са само “космическите” височини и вечните снегове и ледове. Малки и големи, голи и обрасли, заоблени и стръмни, ниски и високи, скалисти и откровено алпийски.В България до момента са намерени около 5100 пещери, като 64 са с дължина над 1км, от които 5 са електрифицирани, облагородени и пригодени за туристически разходки.ъс своите 17.600 метра Духлата намираща се в област Перник е най-дългата пещера в България.


Климатичните условия, времето и рушителното действия на природните стихии са спомогнали за образуването на множество скални феномени на територията на България. Много от тях се се превърнали в желани туристически дестинации, събират туристи от цял свят за да разкрият пред тях чудото на природата.


В България има голям брой красиви водопади, всеки от които е известен с някаква история, а от тези истории произлизат и имената им. Най-високият водопад в страната и на Балканския полуостров е Райското пръскало, който се намира в Стара планина.