Родопи

Родопите (вариант на името Родопа, на гръцки: Ροδόπη) е планина в Южна България и Северна Гърция, част от Рило-Родопския масив. Тя е най-обширната планина в България и заема около една седма част от българската територия. Дължината ѝ е около 220 - 240 км, а ширината до 100 км. Общата площ на Родопите е около 18 000 км2, от които на българска територия са 14 738 км2, което представлява 81,88% от цялата ѝ площ.

Легенда за името на Родопите

„Родопа и Хемус били брат и сестра и почнали взаимно да се желаят, като Хемус я наричал Хера, а пък тя назовавала любимия си Зевс. Понеже боговете се почувствали оскърбени и понесли тежко това, превърнали ги в едноименните планини.

Родопите заемат източната част на Рило-Родопския масив, в централната част на Балканския полуостров. Планината се простира на територията на Южна България (части от областите Благоевградска, Пазарджишка, Пловдивска и Хасковска и изцяло областите Смолянска и Кърджалийска) и Северна Гърция. Дължината им от запад на изток е около 240 км, а ширината от север на юг — надхвърля 100 км. Общата площ на Родопите е около 18 000 км2, от които на българска територия са 14 738 км2, което представлява 81,88% от цялата ѝ територия. Средната надморска височина на планината е 785 м и тя е средновисока планина. Повече от 1/3 от площта на планината (36,45%) заемат ниските и хълмисти възвишения с надморска височина от 200 до 600 м, другата близо 1/3 (30,83%) се заемат от средновисоки части между 1000 и 1600 м, а останалата 1/3 част от планината се падат на най-ниските (от 0 до 200 м) и над 1600 м височини.

В Западните Родопи, заради по-голямата надморска височина преобладава планински климат. Климатът там е смекчен от топлите средиземноморски въздушни маси, проникващи по теченията на реките. Това смекчаване на климата е по-осезаемо в Източните Родопи, защото там надморската височина е по-малка и речните долини предлагат лесен път на по-топлия въздух от юг. В Западните Родопи средиземноморското влияние е по-слабо, а в Източните — по-силно, което е видно от средногодишните температури и средногодишната сума на валежите.